RÓLAM


Milyen módszerekkel dolgozom?

Megoldásfókuszú, rövidterápiás (brief) coaching módszerek, személyiségkártyák, kognitív módszerek. Szívesen használom a meséket, kompetenciahatáraimon belül különböző projektív módszereket, OH asszociációs kártyákat. OH-kártya instruktori végzettséggel rendelkezem. 
Hogy tudatosabb lehessek és bővítsem az eszköztáram, elkezdtem a felnőtt coaching mellett gyemek-és ifjúsági coachingot, projektív módszereket, alkalmazott meseterápiát tanulni, legújabban pedig az Egyszerűbb gyermekkor módszert és az MBCT módszert (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) sajátítottam el egy külföldi képzés keretében. 

Miért tanulok ennyit?

A mentálhigiéniai tanácsadás véleményem szerint élethosszig tartó tanulást feltételez, ezért a képzésemre, felkészültségemre nagy hangsúlyt fektetek, és jelentős anyagi ráfordítást szánok. Jelenleg is, egy hosszú tanulási folyamat részeként pár-és családterápiában, illetve a személyközpontú pszichoterápiás módszerben képződöm.  

Mit lehet még tudni rólam?

Gyógypedagógusként először a Szegedi Tudományegyetemen tanulásban akadályozott gyermekek speciális pedagógiáját tanultam (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia módszerspecifikus fejlesztése), majd az ELTE okleveles gyógypedagógus - terapeuta képzésén viselkedészavarok kognitív terápiájával foglalkoztam, illetve a Sindelar-Zsoldos kognitív képességfejlesztő program használatát sajátítottam el. 

Tizenöt éves tanítói, valamint gyógypedagógiai diagnosztikai és terápiás munkám során számtalan gyermek és szülő személyiségfejlődésének lehettem részese. Évek óta foglalkozom felnőttek tréningezésével, speciális feladatokra való felkészítésével, pedagógiai tanácsadással. Ismerem az iskolai közeget, az ott előforduló problémákat. 

Ötgyermekes mozaikcsaládban élek, három saját lánygyermekem mellett párom két gyermekét is igyekszem jól szeretni. 


Miért kezdtem el tanácsadással foglalkozni?

Minden a gyerekekkel kezdődött. Közel kerültem hozzájuk, és szerettem volna a lehető legjobbat nyújtani nekik - eleinte még pedagógusként. Rájöttem, hogy támogatni, képességeket és személyiséget fejleszteni nem lehetséges a család, a szülők megnyerése nélkül. Minél többet beszélgettünk, minél közelebb kerültem a családokhoz, annál több törődő, szeretetteljes, kiváló, mégis kételkedő szülőt ismertem meg. Akik nem hitték el, hogy elég jó szülők.  
Minél többet kérdeztem, annál többet szerettem volna tudni a gyermek és a család kapcsolatáról. Az volt a tapasztalatom, hogy minél inkább együttműködtem a szülőkkel, annál jobb lett a gyerekeknek otthon és az iskolában, mert nincs gyermek családi rendszer nélkül. 

Szülőkkel és gyermekekkel foglalkozom elsősorban. 

Hiszek a rendszerszemléletben, és abban, hogy minden gyermekhez és családhoz vezet egy út.   

Tanácsadói munkám során olyan biztonságos és elfogadó környezetet igyekszem teremteni, melyben gyermek és felnőtt klienseim különböző kézzelfogható gyakorlatok és szituációk során megélhetik és feldolgozhatják folyamatosan változó élethelyzeteiket és megteremthetik belső stabilitásukat.

Olyan közegben és olyan eszközökkel dolgozunk együtt, ahol minden konzultációval alkalom nyílik meglátni az akadályokban a fejlődés lehetőségét.