A büntetés nyelvén vagy a partnerség nyelvén beszélsz a gyerekeddel?

2021.02.28

Amikor gyermekeink rosszul viselkednek, szülőként könnyen kifordulunk önmagunkból. Még akkor is, ha tetteinket ékesszólóan és önigazolásokkal öltöztetjük fel, a pillanat hevében legtöbbször mégis a sérelmeinket akarjuk megbosszulni. Hatalmasnak akarjuk érezni magunkat. Vissza akarjuk billenteni a mérleg nyelvét a javunkra, hogy újra érezhessük szülői fölényünket. Szeretnénk leckét adni gyermekeinknek, hogy szülői tekintélyünket helyreállítsuk. Ilyenkor bünetésként általában ilyesmiket alkalmazunk: 

➡fizikai büntetés 😬

➡szobafogság😏

➡tárgyak elkobzása😐

➡fenyegetés, kiabálás, káromkodás🤬

➡házimunka (büntetésből)😶

Hogy melyik módszert alkalmazzuk, az nagyban függ attól, hogy gyermekkorunkban milyen nevelési módszereket alkalmaztak velünk szemben. Mi volt a szüleink "nyelve", amikor egy-egy konfliktus esetén hozzánk szóltak. 

Sajnos a fentiek közül mindegyik ártalmas a gyerekekre nézve. 

Hogyan lehet a büntetés "nyelve" helyett a partnerség "nyelvén" megszólalni? 

Több mint 20 évvel ezelőtt Dr. Gary Chapman, az antropológiában képzett lelkész és klinikai pszichológus az "öt szeretetnyelv" elméletben fejtette ki, hogy mely módok azok, amelyekkel az emberek szeretetet mutatnak egymásnak. 

Mindannyiunkban megvan, hogy melyeket "halljuk" legvilágosabban a szeretetet e nyelvei közül és természetesen ezek közül a nyelvek közül egyet-kettőt többet használunk, amikor megpróbáljuk mások számára kifejezni a szeretetünket. 

Sikerre viheti a családi kapcsolatokat, ha megtanuljuk, hogyan fejezhetjük ki a szeretetünket családtagjaink számára úgy, ahogyan ők a legjobban "hallják". 

Gary Chapman szerint az 5 szeretetnyelv: 

  1. Fizikai érintés, simogatás.
  2. Minőségi idő.
  3. Ajándékok.
  4. Dicséret, szóbeli megerősítés.
  5. Szívességek, különböző kedveskedések.

Érdemes időt szentelni arra, hogy szülőként tanulmányozzuk kissé gyermekeink szeretetnyelvét. Ha megfigyeljük gyermekünket, akkor valószínűleg észre fogunk venni néhány konzekvens viselkedési, kifejezési formát. Valószínűleg ugyanarra a szeretetnyelvre fognak leginkább reagálni, amelyeket ők maguk is szívesen alkalmaznak. 

Ugye belátható a párhuzam az 5 szeretetnyelv és az 5 büntetésnyelv között?  Amikor ezeket a módszereket alkalmazzuk, nem egyszerűen azt közöljük, hogy egy gyermek rosszul viselkedett vagy tévedett. Lehet, hogy csak ennyi volt a célunk, de a büntetés valójában károsítja a köztünk lévő szeretetteljes kapcsolatot. Ahelyett, hogy figyelmeztetnénk, vagy egészséges határokat húznánk, büntetéssel hatalmat gyakorolunk a gyermekek felett, ami félelmet és bizalmatlanságot okoz bennünk. 

A bizalmatlanság és a szeretet elvesztésétől való félelem pedig csak tovább súlyosbítják azokat a viselkedési problémákat, amelyekkel már szembesültünk.

Ha elfenekelünk egy gyermeket, akinek szeretetnyelve a fizikai érintés, összezavarjuk őt az egészséges érintés biztonságérzetében. Ennek az útnak a legvégén támadó fellépés és erőszakos viselkedés lesz az eredmény másokkal szemben. 

Ha olyan gyermeket küldünk szobafogságba, akinek szeretetnyelve a minőségi idő eltöltési lehetősége a szeretteivel, akkor vele azt közöljük, hogy nem érdemes arra, hogy velük töltsön időt. Ennek az útnak a legvégén elszigeteltséget találunk. 

Ha megvonja a kiváltságokat, vagy azzal fenyeget, hogy elvesz egy dolgot egy gyermektől, akinek a szeretetnyelve az ajándékozás, akkor azt tanítjuk, hogy a viselkedés és a vagyon között összefüggés van. Ennek az útnak a legvégén a kapzsiság és a szegénység rejlik. 

Ha a szülő ordít vagy verbálisan bántalmazza a gyermekét, akinek a szeretetnyelve megerősítő szó, akkor a gyermek megtanulja a kommunikáció erejét, de téves következtetéseket von le az igazság természetével kapcsolatban. Ennek az útnak a legvégén csak hazugságot, megtévesztést és manipulációt találunk. 

Ha a szülő azzal büneteti a gyermeket, hogy házimunkára vagy másfajta munkára kötelezi (a megszokott feladatokon kívül), akinek a szeretetnyelve a "szolgálati cselekedet", akkor megtanítja arra, hogy tökéletesen kell teljesítenie, hogy méltó legyen különleges dolgokra. Ennek az útnak a legvégén a perfekcionizmus és a munkamániásság rejlik. 

Érvelhetünk azzal, hogy egy kis büntetés nem árthat. Tény viszont, hogy számos kutatás megerősíti, hogy a büntetés minden formája káros a szülő-gyermek kapcsolatra. A fegyelmezettséget nagymértékben befolyásolja a szülővel való kapcsolat, a családban alkalmazott biztonságos és konzekvens határok és a családban felkínált önszabályozási minták és normák. 

A rossz viselkedésükre adott válasz fontos, de sokkal fontosabb a velük való tudatos törődés a nap minden más pillanatában. A szeretetnyelvek felfedezése és azonosítása hasznos kiindulópont lehet a szeretet-önszeretet és más érzelmek kifejezéséhez, valamint az önszabályozás megtanulásához, ami a fegyelmezettség alpfeltétele.